Uvezené, přírodní památka

Přírodní památku Uvezené (14,4 ha) tvoří lesní porost s typickou skladbou dřevin původních dubohabrových lesů nižších poloh Bílých Karpat. Hlavním důvodem ochrany je zachování bohaté směsi listnatých dřevin, které zároveň dokladují dřívější způsob hospodaření v lesích tzv. pařezinovým způsobem. Lokalita je geologickou ukázkou vrstevných pramenů ve svážném území, které je typické pro flyšové horniny Bílých Karpat. Ze zajímavých rostlin zde roste například lilie zlatohlavá, okrotice dlouholistá a lýkovec jedovatý. Z ptáků se tady vyskytuje kukačka obecná, budníček lesní, budníček menší, budníček větší, holub hřivnáč, strakapoud prostřední, strakapoud malý, strakapoud velký, žluna zelená, šoupálek dlouhoprstý, šoupálek krátkoprstý, brhlík lesní, lejsek šedý a žluva hajní.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem