Kalábová, přírodní památka

Přírodní památku Kalábová (0,6 ha) tvoří zbytek slatinného mokřadu na travertinové kupě. Byl zde prokázán výskyt kriticky ohrožených druhů mokřadních rostlin, zejména hlízovce Loeselova u něhož se jedná o jedinou lokalitu v Bílých Karpatech. Z dalších vzácných mokřadních druhů tady roste např. pětiprstka hustokvětá, prstnatec pleťový, prstnatec májový, kruštík bahenní nebo bařička bahenní.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem