Na Letišti, přírodní památka

Přírodní památku Na letišti o rozloze 3,3 ha tvoří slepé rameno řeky Moravy se stromovou a křovinnou vegetací na pobřeží. Nachází se na levém břehu řeky Moravy asi 1,5 km JZ od železniční stanice v Otrokovicích. Cílem ochrany je uchování jednoho z posledních zbytků mrtvých ramen, které kdysi provázely řeku Moravu po celém jejím středním toku a hostily charakteristické vodní a pobřežní druhy rostlin i živočichů. V současné době je lokalita významná jako útočiště obojživelníků. Zjištěn zde byl čolek obecný, kuňka obecná, ropucha obecná, ropucha zelená a skokan zelený. Při březích je možno zastihnout i zástupce plazů užovku obojkovou. Při posledním průzkumu zde bylo zjištěno také 51 druhů vodních brouků.

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem