Městská památková zóna Valašské Klobouky

významnost: 3
Městská památková zóna chrání cenné stavební památky historického jádra Valašských Klobouk. K nejhodnotnějším stavbám patří Stará radnice, Hornův dům, Červený dům a Brattmannova vila.

Adresa

Městská památková zóna Valašské Klobouky

Kontakt

telefon: 577 320 095

Kontaktní osoba

Mgr. Petr Odehnal

Městská památková zóna

Památková zóna zahrnuje historicky hodnotné objekty v centru města Valašské Klobouky.

Na náměstí stojí budova staré radnice s renesančním jádrem a věží, na které byly už v 16. století bicí hodiny. Dnešní podoba radnice pochází z pozdně barokní přestavby v letech 1797-1798 a z rekonstrukce v roce 1943. Před budovou radnice se nachází renesační pranýř, jeden z nejstarších dochovaných pranýřů u nás. Na náměstí stojí také Červený dům z roku 1781. Byl postaven soukenickými mistry bratry Tomaštíkovými. Korýtko, které vyčnívá z jedné stěny domu, a tradiční červená barva fasády daly vzniknout legendě, že v domě bydlel kat a korýtkem prý vytékala krev popravených. Korýtko ovšem ústí do ulice z kuchyně a sloužilo k vylévání splašků.
Na cestě od Staré radnice k Červenému domu stojí barokní mariánský sloup z roku 1761 a secesní budova současného městského úřadu, tzv. Hornův dům. Autorem architektonických plánů ke stavbě tohoto a několika dalších domů na náměstí a v blízkém okolí náměstí byl kloboucký rodák Hubert Gessner (1871-1943). Gessnerovým jedinečným dílem je vedle zmíněné budovy dnešního městského úřadu i tzv. Brattmannova vila u kostela.
Nedaleko Červeného domu směrem na Brumov stojí několik cenných dokladů lidové architektury konce 18. a počátku 19. století. Dřevěnice někdejšího klobouckého předměstí dokreslují představu o životě města. Soukenickou ulicí, která je rovnoběžná s náměstím, se projde k budově gymnázia, odkud se již nabízí výhled ke kostelu. Farní kostel Povýšení Svatého Kříže má gotické jádro, o renesančních stavebních úpravách svědčí především mohutný korpus věže ze druhé poloviny 16. století, dnešní podoba je dána především barokní přestavbou. Městská památková zóna ve Valašských Kloboukách byla vyhlášena v roce 1995.

Městská památková zóna byla prohlášena Vyhláškou MK ČR č. 250/1995 Sb., ze dne  22. září 1995 o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny.

Najdete zde také...

 • Bratmannova vila
  •  Historická města •  Galerie
  Budova postavena v secesním stylu je součástí městské památkové zóny. Autorem této skvostné stavby je valašskokloboucký rodák, architekt Hubert Gessn...
 • Červený dům
  •  Kultura, tradice, akce •  Muzea •  Historická města •  Lidová architektura
  Červený dům byl postaven v roce 1781. V současné době je v interiérech prezentováno nejslavnější kloboucké řemeslo, tedy soukenictví, spolu s plátenic...
 • Městské muzeum Valašské Klobouky
  •  Muzea •  Archeologie •  Historická města
  Muzeum, které bylo založeno ve Valašských Kloboukách už v roce 1933, dokumentuje ve svých expozicích dějiny a řemeslné tradice regionu....
 • Pranýř
  •  Historická města
  Od roku 1356 měly Klobouky právo hrdelní. K základnímu materiálnímu vybavení hrdelních tribunálů patřily vězení, pranýř a popraviště. Pranýř na náměst...
 • Expozice prvorepublikové domácnosti
  •  Muzea •  Památky
  Městské muzeum Valašské Klobouky zve do Červeného domu k návštěvě nové expozice: EXPOZICE PRVOREPUBLIKOVÉ DOMÁCNOSTI. Přijďte vstoupit do poloviny 30...
 • Hornův dům
  •  Historická města •  Kultura a tradice
  Hornův dům byl postaven v roce 1900 podle projektu architekta Huberta Gessnera. V interiéru se zachovaly původní štuky i vláčně modelované schodiště s...
 • Kostel Povýšení sv. Kříže
  •  Církevní památky
  Přesné datum postaveí kostela Povýšení sv. Kříže neznáme. Čistě románská věž ukazuje, že v místech nynějšího kostela stával kloboucký kostel již ve 13...
 • Náhrobník Mikuláše Buštíka
  •  Archeologie •  Církevní památky
  Náhrobník Mikuláše Buštíka, který je dnes vsazen do zdi kostela při vstupu do věže, byl objeven koncem července 2001 pod podlahou kostela, ve středu l...
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem