Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zlín
významnost: 3
Dne 14.11.2000 prezident Václav Havel podepsal zákon o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), čímž byla úspěšně ukončena legislativní část nutná pro vznik UTB.

Adresa

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Mostní 5139
760 01 Zlín

Kontakt

telefon: +420 576 038 120
fax: +420 576 032 121
e-mail: info@utb.cz

Přípravné práce spojené se vznikem UTB byly zahájeny v roce 1993, ve kterém akademický senát Fakulty technologické Vysokého učení technického ve Zlíně schválil spolu s volbou děkana také volební program zahrnující přípravu vzniku univerzity. Za závažné kroky vedoucí ke vzniku univerzity lze považovat zejména přípravu infrastruktury. V roce 1995 vznikla Fakulta managementu a ekonomiky a v roce 1997 Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací.
V roce 1999 bylo vyhlášeno Memorandum o zřízení univerzity ve Zlíně za přítomnosti senátorů, poslanců, přednostů, starostů a ředitelů školských úřadů okresů zlínského regionu. V roce 2004 se vzdělávalo na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně 3 500 studentů z České republiky i ze zahraničí, kteří navštěvovali denní, distanční a kombinovanou formu studia. Očekává se akreditace dalších dvou až tří nových fakult a samozřejmě rozšíření stávajících výukových a ubytovacích prostor.

Najdete zde také...

Nejbližší cíle v okolí

Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem