Krajské dožínky Zlínského kraje

významnost: 3

Termíny

  • 24. 8. 2012 - 25. 8. 2012
Rekordní počet krojovaných osob i počet vystupujících, včetně zahraničního souboru z Číny, unikátní výstava hanáckých krojů či nové Slavnosti chleba – to jsou jen některé z lákavých atrakcí letošních Dožínek Zlínského kraje, které se uskuteční ve dnech 24. - 25. srpna v Kroměříži. Jejich program je letos poprvé rozložen do dvou dnů a obohacen o zcela nové zážitky, tradiční část v podobě dožínkového průvodu, předání věnce hospodáři a vystoupení folklorních souborů však zůstala samozřejmě zachována.

Program začne už v pátek 24. srpna lidovým jarmarkem a přehlídkou zemědělské techniky na Velkém náměstí a večerním vystoupením čínského souboru z vnitřního Mongolska ULAN MUQIR ART GROUP v Domě kultury, který předvede tradiční písně a tance Daurů.

Hlavní program začne v sobotu v 10 h dožínkovým průvodem městem a vystoupením folklorních souborů na Velkém náměstí. V průvodu letos půjde na 500 lidí v krojích, což je rekordní počet. Nezvykle vysoký je i počet 15 souborů, které vystoupí v hlavním programu. 

Novinkou letošních dožínek budou sobotní Slavnosti chleba v Arcibiskupském zámku, které představí pekařské dovednosti našich předků, současné umění pekařů a nebude chybět ani ochutnávka chlebů z regionálních pekáren. Gastronomický zážitek doplní i tradiční výstava Perla Zlínska spojená s prodejem regionálních výrobků Zlínského kraje a zámek nabídne i jedinečnou výstavu hanáckých krojů.

Sobotní podvečer mohou diváci strávit s jedinečnou sestavou zahraničních folklorních souborů Dezider Oláh group (Maďarsko), Dražoviec (Slovensko), Kres (Slovinsko) a již zmíněným Ulan Muqir Art Group z Mongolska. A samotný závěr dne bude patřit milovníkům temperamentní španělské hudby a rytmů slavného flamenca a koncertu nazvanému Carmen a flamenco.

Na Výstavišti Floria Kroměříž bude dokonce tři dny od 24.-26.8.2012 zpřístupněna všem výstava zemědělské techniky a nářadí z dob dávných i nedávných. Podívat se mohou přijít všichni, kdo mají zájem o zahrady nebo jsou zvědaví, jak nové výstavište vypadá.

Dožínky pořádá Okresní agrární komora Kroměříž, město Kroměříž a Dům kultury v Kroměříži pod záštitou hejtmana MVDr. Stanislava Mišáka a za finanční podpory Zlínského kraje.

Adresa

Velké náměstí
Kroměříž

Kontakt

telefon: +420 573 332 271
fax: +420 573 341 382
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem