MINIFESTIVAL EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

významnost: 3

Termíny

  • 24. 11. 2018 • 13:00 - 19:00
Vstupné
vložné dobrovolné
5. ročník osvětové a vzdělávací akce pro veřejnost se zaměřením na ekologické zemědělství a biopotraviny. Nese podtitul "Ekologické zemědělství v obrazech, slovech a chutích".

Prezentují se ekozemědělci, výrobci biopotravin, zajímavé projekty, publikace, promítají se dokumentární filmy k tématu. Nechybí ochutnávky biopotravin a jídel z nich připravených. Možno i zakoupit biopotraviny. Určeno široké i odborné veřejnosti. Podrobný program bude dostupný během listopadu na www.iskopanice.cz. Akci spolufinancují Ministerstvo zemědělství, Zlínský kraj a PRO-BIO RC Bílé Karpaty. 

Adresa

Alternativa - kulturní institut Zlín
Osvoboditelů 3778
760 01 Zlín

Kontakt

telefon: 572 696 323
fax: 572 696 323

Kontaktní osoba

Renata Vaculíková
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem