Náměstí Práce ve Zlíně

významnost: 1
typ: Výstava

Termíny

  • 21. 8. 2018 - 28. 10. 2018
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně Vás srdečně zve na výstavu původních plánů a fotografií náměstí Práce ve Zlíně, jejíž prostřednictvím se seznámíte s řešením tohoto významného urbanistického prostoru od počátků jeho formování ve 30. letech do roku 1948.

První budovy (Obchodní dům, Velké kino, Společenský dům) byly realizovány podle okamžité potřeby firmy Baťa a bylo nutné komplexní řešení. Koncipování monumentálního náměstí před vstupem do továrny věnovali v meziválečném období pozornost architekti F. L. Gahura, V. Karfík, J. Gočár, V. Hruška, J. Voženílek a řada dalších i po roce 1948. Dodnes je jako celek nedořešeno. Nejvíce návrhů pochází z ateliéru Františka L. Gahury (1935, 1936-1937, 1939, 1940, 1942). Výstava je současně připomínkou 60. výročí úmrtí tohoto významného zlínského architekta a urbanisty.

Výstava je součástí programu jubilejního roku 2018.

Vernisáž výstavy proběhne 21. 8. 2018 v 17.00 hod.

Výstavu můžete vidět ve 2. podlaží budovy 14, v grafickém kabinetu.

V rámci doprovodného programu se můžete zúčastnit komentované prohlídky s kurátorkou výstavy Mgr. Ladislavou Horňákovou: 11. září v 17:00 hodin.

Adresa

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Vavrečkova 7040
760 01 Zlín
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem