Interaktivní výstava Expedice středověk

významnost: 1
typ: Výstava

Termíny

  • 1. 11. 2017 - 30. 11. 2017
Zážitková výstava vás přenese do období temného středověku. Na vlastní kůži si můžete vyzkoušet, jak se asi žilo na hradě i na bitevním poli. Pro děti jsou zde k dispozici repliky dobových oděvů, předměty ze středověké kuchyně, hudební nástroje, hry, pomůcky útrpného práva, zemědělské nářadí a mnohé další exponáty.

Ale pozor! Exponáty v zasklených vitrínách se nechystají. Naopak, na téměř všechny předměty je možné sáhnout, vše se dá vyzkoušet. Na malé bojovníky čeká osedlaný kůň pro turnajového rytíře, repliky zbroje a zbraní či fragment husitské vozové hradby. Zajímavé bude nahlédnout, jak vypadala středověká kuchyně nebo jaké slasti a strasti stýkal řeholní život v klášteře.

Pro školní kolektivy i zájemce o danou problematiku z řad široké veřejnosti je k výstavě připraven atraktivní program, kterým návštěvníky provedou lektoři zážitkového středověku v dobových kostýmech. Atmosféra bude umocněna středověkou hudbou. Připraveno je mnoho doplňujících informací, pracovních listů a úkolů.

Do programu budou zakomponované informace o středověkém Zlíně. Ne náhodou se Expedice středověk koná v prostorách zlínského zámku. Ten je totiž nejstarší dochovanou stavbou ve Zlíně a již v době středověku na jeho místě stávala malá gotická tvrz.

Exponáty zapůjčilo Moravské zemské muzeum, oddělení Dětské muzeum.

Vstupné

  • jednotné vstupné: 50 Kč / dospělý, dítě
  • rodinné vstupné (2 dospělí + 3 děti): 120 Kč
  • děti do 3 let: zdarma
  • snížené vstupné pro školní kolektivy: 40 Kč / dítě

Výstava bude probíhat ve 3. podlaží zlínského zámku. (bez výtahu).

  • Dýňobraní
    20. 10. 2018 • 14:00 - 18:00 • Zlín, park Komenského

Adresa

Zámek Zlín
Soudní 1
760 01 Zlín

Kontakt

telefon: +420 603 948 892
pořadatel: Inspirace Zlín
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem