Stavby století republiky ve Zlíně

významnost: 1
typ: Výstava

Termíny

  • 6. 11. 2017 - 22. 11. 2017
Výstava ukáže nejvýznamnější stavby na území města a představí jejich přední tvůrce. Prezentované stavby byly vybrány na základě odborné ankety uspořádané na jaře 2017 mezi architekty, historiky a teoretiky architektury. Záštitu převzal náměstek primátora města Zlína Ing. et Ing. Jiří Korec.

Architektonická tvorba na území dnešního Zlína po vzniku republiky souvisela s celkovým vývojem v nové republice a zejména s působením obuvnické firmy Baťa. Budují se nové veřejné stavby, školská zařízení, nemocnice, rozvíjí se bytová výstavba.

Zejména enormní meziválečná stavitelská činnost Tomáše Bati a jeho týmu renomovaných architektů, především Jana Kotěry, Františka Lydie Gahury, Miroslava Lorence a Vladimíra Karfíka, proměnila pětitisícové městečko v aglomeraci unikátní funkcionalistické architektury s 43 500 obyvateli.

Slavnostní zahájení výstavy „Stavby století republiky ve Zlíně" proběhne 6. listopadu 2017 od 17 hodin v atriu Univerzitního centra UTB ve Zlíně (budova U13) na nám. T. G. Masaryka. Výstava potrvá do 22. 11. 2017.

Výstavu pořádá nakladatelství Foibos Books, které se již dlouho zabývá popularizací architektonického dědictví České republiky, s podporou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a za finančního přispění města Zlína a Státního fondu kultury ČR.

 

Adresa

Univerzitní centrum Zlín
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

Kontakt

telefon: +420 577 630 111
fax: +420 576 032 121
e-mail: posta@zlin.eu
Informace o projektu: „Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónech“
Freepoint - internet za 250 Kč (bez DPH) měsíčně
jantarová stezka
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem